WSN Leef- editie 7, 8 & 9

Dit magazine -online na te lezen- is een uitgave van Buro Binnen, in opdracht van stichting Welzijn Senioren Noordwijk. Het verschijnt 4 x per jaar en wordt in een oplage van 12.000 huis aan huis verspreid. Woordgeregeld (Yvonne) schrijft regelmatig artikelen voor dit ‘keune’ blad.